GDPR
 
 
 
 
Oplysninger om behandlingen af ​​personoplysninger, vi indsamler om dig
 
 
Vi er ansvarlige for persondata – hvordan kontakter du os?
 
FREEWALK, är dataansvarig för behandlingen av den personliga information som vi har fått om dig. Du hittar vår kontaktinformation nedan.
 
 
FREEWALK
 
Sønder Alle 5
 
8000 Aarhus C
 
Danmark
 
CVR-nr: DK-29914648
 
Telefon: +45 28 15 79 88
 
Mail: cv@cvsl.dk
 
 
Formålet med og det juridiske grundlag for behandlingen af ​​dine personoplysninger
 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 
Vi registrerer oplysninger om dig for målrettet at kunne kontakte dig,
i forhold til nyheder og tilbud.
Direkte markedsføring baseret på dit samtykke: Hvis du har givet dit samtykke, kan vi bruge din e-mailadresse og telefonnummer til at sende dig nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, der er skræddersyet til dig. Vi kan således målrette vores tilbud til dig ud fra de oplysninger, vi har, herunder oplysninger om dine tidligere køb samt demografiske oplysninger såsom køn, fødselsdato og adresse (profilering). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og gøre indsigelse mod en sådan profilering ved at kontakte os som beskrevet nedenfor eller ved at afmelde dig det nyhedsbrev, du modtager fra os
 
 
 
Kategorier af personlige data
 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 
 
Almindelige kategorier af personlige oplysninger:
 
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn.
 
 
Hvem deler vi dine data med?
 
Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter, medmindre det er påkrævet ved lov eller med vores udtrykkelige samtykke.
 
 
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS
uden specifikt at bede dig om dit fulde samtykke.
 
 
 
Opbevaring af dine personlige oplysninger
 
På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger. Vi kan dog oplyse, at vi vil lægge vægt på, hvor længe vi har brug for oplysningerne, dels i forhold til igangværende ordrer, dels i forhold til lovkrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger skal opbevares.
 
 
Ret til at trække samtykke tilbage
 
Vi kan behandle visse personlige oplysninger baseret på dit separate samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan gøre dette ved at kontakte os via kontaktoplysningerne angivet ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af ​​vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere afgivne samtykke og indtil tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det derfor først træde i kraft fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af ​​personoplysninger dér, jf. 2 ovenfor behandles på et andet grundlag end samtykke.
 
 
 
 
 
Dine rettigheder
 
I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.
 
 
Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.
 
 
Ret til at se oplysninger (ret til adgang)
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Du har ret til at rette urigtige oplysninger om dig selv.
 
 
Ret til sletning
 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.
 
 
Ret til begrænsning af behandlingen
 
I nogle tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger. Hvis du har ret til at begrænse behandlingen, må vi i fremtiden kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med det formål at etablere, håndhæve eller forsvare retskrav, eller for at beskytte en person eller vigtige offentlige interesser.
 
 
Ret til at gøre indsigelse
 
I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores eller juridiske behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine oplysninger til direkte markedsføringsformål.
 
 
Ret til at overføre information (dataportabilitet)
 
I nogle tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format og til at få disse personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.
 
 
Klage til Datatilsynet
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.